THỪA KẾ TÀI SẢN ONECOIN

Bạn thân mến, thời gian vừa qua tôi gặp nhiều câu hỏi liên quan đến tính thừa kế tài sản Onecoin. Dưới đây là phần chia sẻ của tôi nhé.

Ngày đăng: 02-05-2017

2,969 lượt xem

  Onecoin là tài sản vô hình và nếu giá của nó tăng theo đúng chiến lược và trở thành đồng tiền khả dụng, phổ biến trên thế giới thì tài khoản Onecoin là tài sản lớn. Khi đó, ít nhiều sẽ xảy ra tranh chấp giống như các loại tài sản khác.

  Theo trải nghiệm của tôi trong quá trình đầu tư và sở hữu tài khoản Onecoin thì: Người đứng tên tài khoản Onecoin và hồ sơ KYC của tài khoản đó sẽ là người sở hữu tài khoản Onecoin. Đó là về phía quản lý của tập đoàn Onecoin. Tuy nhiên, nếu trường hợp người đứng tên tài khoản Onecoin qua đời hay muốn chuyển nhượng, biếu tặng, thừa kế tài khoản này cho ai đó thì việc này sẽ được xử lý theo pháp luật thừa kế của từng quốc gia.

Tìm hiểu vấn đề thừa kế trong Onecoin

Tìm hiểu vấn đề thừa kế trong Onecoin

  Sau khi đã xác định việc chuyển nhượng, biếu tặng, thừa kế theo luật rồi thì việc chia Onecoin rất đơn giản. Trường hợp tài sản Onecoin cần chia cho nhiều người thì chỉ cần làm lệnh chuyển Onecoin theo số lượng cần thiết sang các tài khoản của người được hưởng. Trường hợp chuyển toàn bộ tài khoản Onecoin cho 1 người thụ hưởng thì việc chuyển tên người sở hữu rất đơn giản, chúng ta chỉ việc truy cập vào tài khoản Onecoin và đổi toàn bộ thông tin sang người mới, đồng thời khai báo lại thủ tục KYC và chờ tập đoàn duyệt lại là xong.

Phần kỹ thuật này, mời bạn xem bài:
BÀI 5: CÁCH BỔ SUNG HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG TÀI KHOẢN ONECOIN
BÀI 7: CÁCH KHAI BÁO HỒ SƠ KYC TRONG TÀI KHOẢN ONECOIN

Hoa Lục Bình

Lưu ý: Tất cả bài viết đã được đăng ký bản quyền tác giả với Google. Mọi sự sao chép đều bị Google đánh tụt hạng website của người sao chép hoặc website sẽ bị xoá sổ khỏi công cụ tìm kiếm của Google.

Đăng ký tham dự khóa học Forex 100% onecoin

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha